Maker reporter #57-buro Tactile

Microlab Eindhoven
3 min readApr 11, 2022

OP ZOEK NAAR NIEUWE WOONVORMEN

Architect William de Ronde (34) prijst zich gelukkig dat zijn buro Tactile sinds
een half jaar is gevestigd in het centraal in Rotterdam gelegen Microlab.
Met zijn zus Louisa, eigenaar van StudioBIRD, deelt hij een ruimte op de
dertiende etage. “Altijd als ik hier kom, word ik blij van de positiviteit.”

Microlab kijkt prachtig uit op het Depot van Boijmans van Beuningen. Een iconisch gebouw van het vermaarde architectenbureau MVRDV, waar William deel van uitmaakte voor hij ondernemer werd. William: “Op een
gegeven moment vroeg ik mij af waar mijn ambitie lag; een carrière bij een groot bureau of starten als ondernemer.” Die keuze was snel gemaakt. In 2017 nam hij afscheid van MVRDV en startte hij met een collega-architect
een architectenbureau. Na vier jaar besloten ze ieder een eigen kant op te
gaan en ging William verder onder de naam buro Tactile.

In die periode ontmoette hij, samen met Louisa, Luuk Visser tijdens de
Rotterdamse vastgoedborrel. “Hij vertelde dat hij hartje Rotterdam
bezig was met het ombouwen van een kantoortoren tot werkplekken.
Inmiddels was ik klaar met kantoortjes zonder voorzieningen en zocht ik naar
een professionele omgeving met een informele sfeer. Dat sloot dus perfect aan. Het mooie hier is dat je zo een andere ruimte hebt, mochten je behoeftes veranderen. En alles is open: je kunt bij iedereen binnenlopen. Er zit
nu ook een ander architectenbureau in Microlab: ik beschouw ze als collega’s. We hebben vaak overleg.”

William wil zich vooral richten op het oplossen van het woonprobleem. Voor
Rotterdam ziet hij een dak opgave. “Er liggen duizenden voetbalvelden met vrije daken. Dat biedt veel mogelijk- heden voor extra woningen. We staan voor een grote stedelijke opgave en dan is het belangrijk dat we onderzoe-
ken welke locaties daarvoor geschikt zijn.” Hij is fel tegen de verkamering en huisjesmelkers mentaliteit. “Ik wil werken aan kwaliteit op langere
termijn. Daarom ben ik op zoek naar nieuwe woonvormen. Zoals familiewo-ningen voor meerdere generaties die daarin een eigen plek hebben maar ook ruimtes delen.”

Daarnaast is William bezig met modulair bouwen. “Ik heb een fascinatie voor modulariteit van woningen en op bouwen met name in houtbouw.
Werken in modules die in een loods of op de werkplaats zijn te maken en
in hun geheel of in delen geplaatst kunnen worden. Dat is tijdsefficiënt en
ziet er goed uit. Je bent verbonden aan de maat van het transport maar je kunt meerdere modules aan elkaar zetten, aangepast op de wensen en eisen van de gebruikers. En modulaire bouw kun je voor heel de stad uitrollen.”

William bedenkt het ontwerp en zorgt voor de uitvoering. “Ik ga naar
ontwikkelaars met een plan en zorg dat de vergunningen er komen. We
zitten met een groot tekort aan ruimte en de bouwwereld is heel traditioneel.
Bouwend Nederland moet snel met een ander model komen om woon-
ruimte betaalbaar te maken. Daar wil ik me op richten. Nieuwe ideeën ontwikkelen, pionieren en testen op grotere schaal. Daar ligt mijn toekomst.”

--

--