Maker reporter #57-Stapp1solutions

DE JUISTE E-COMMERCESTRATEGIE

Stapp1Solutions bestaat nu een kleine drie jaar. Het tweemansbedrijf van Marco Lemmens en Pieter van den Dungen legt zich toe op maatwerk in e-commerceoplossingen. Sinds december vorig jaar is het gevestigd op de derde verdieping van Microlab Eindhoven.

“Wil je een webshop beginnen, of heb je een webshop die aan een revisie toe is? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.” Aan het woord is Marco Lemmens (26), één van de initiatiefnemers van Stapp1Solutions. Hij vertelt hoe Pieter en hij te werk gaan bij het ontwikkelen van een juiste e-commercestrategie. “We werken eigenlijk altijd volgens een vaststaand stramien: eerst praten we door wat je via je website wilt verkopen, welke doelen je wilt realiseren en wat je daarvan verwacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de unique selling points van jouw product, en welke functies op de website daarvoor het meest geschikt zijn. Vervolgens maken we een UX design (= Users Experience Design, een ontwerp waarbij de ervaringen van de gebruiker leidend zijn, red.). Zo krijg je een visueel beeld van de website maar is hij nog niet functioneel. Als je met het ontwerp akkoord gaat, gaat het ontwikkelproces van start en wordt de website gebouwd.”

En dan gaat de nieuwe webwinkel live, heeft bezoekers en begint te draaien. Wat nu? Pieter van den Dungen (27): “Zodra de website in de lucht is, zullen wij zo veel mogelijk data te verzamelen om eventuele knelpunten te identificeren. Uiteindelijk wil je natuurlijk je doelen zo halen en jouw klanten de beste gebruikerservaring bieden. We optimaliseren de website, maar streven er ook naar dat de klant veel zelf kan doen en aanpassen. Het onderhoud van de website moet voor hem behapbaar zijn.”

Marco: “Mooie dingen maken voor onze klanten, dat inspireert ons!”

Marco en Pieter zijn goed thuis in de e-commerce en weten alles van Shopify. Ze houden de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet bij en analyseren wat voor hun klanten geschikt is, zoals chatbots, AI en PWA’s. Ze vullen elkaar perfect aan. Pieter: “Marco doet het meeste back-end werk, terwijl ik me meer met front-end development bezig hou. We werken nu een kleine drie jaar samen en kunnen een goed afgewogen dienstenpakket aanbieden.” Marco: “Mooie dingen maken voor onze klanten, dat inspireert ons!”

Tot een jaar geleden werkten Marco en Pieter nog vanuit huis, maar sinds december vorig jaar hebben ze zich in Microlab gevestigd. “Ik woon op Strijp-S, dus toen we naar een gezamenlijke kantoorruimte zochten, was Microlab voor ons een voor de hand liggende keus”, vertelt Pieter enthousiast. Marco, die in Maarheeze woont, zegt daarover: “We zitten hier natuurlijk niet alleen om het mooie uitzicht, hoewel dat zeker mooi meegenomen is. Microlab is gewoon een inspirerende omgeving, en het is leuk om met zoveel verschillende bedrijven in één pand te zitten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store