Maker reporter #58- Rotterdamse Dakendagen

HET DAK OP!

Rotterdamse Dakendagen wil laten zien hoe het benutten van daken
bijdraagt aan een gezonde, levendige, inclusieve, aantrekkelijke en toe-
komstbestendige stad. Om dit onder de aandacht te brengen, organiseert de stichting jaarlijks het Festival Rotterdamse Dakendagen, dat dit jaar van 2 t/m 5 juni gehouden zal worden. Maar Rotterdamse Dakendagen doet
nog veel meer…

De zon schijnt, vanuit Microlab heb je een prachtig uitzicht over Rotterdam.
Wat meteen opvalt, zijn de platte daken in het centrum. Het Rotterdam Building wordt omringd door lege geasfalteerde vlaktes. Léon van Geest, directeur van Rotterdamse Dakendagen, die hier sinds 2021 zijn kantoor heeft, vertelt: “Toen Rotterdam na de oorlog werd herbouwd, was het modernisme de overheersende bouwstijl. Platte daken horen daarbij. Al die daken vormen een enorm potentieel; ruimte die je prima kunt benutten voor bijvoorbeeld daktuinen, zonnepanelen, wateropslag, alternatieve woon-
vormen, of sociale functies. Maar op dit moment wordt slechts drie procent
van dat potentieel daadwerkelijk gebruikt.”

Léon is de drijvende kracht achter de Stichting Rotterdamse Dakenda-
gen. “In 2001 begon ik een bedrijfje met architectuurrondleidingen in Rotterdam. Dat bleek onontgonnen terrein: Rotterdam had de naam dat er niet veel te beleven zou zijn. Onze rondleidingen bewezen het tegendeel. Na verloop van tijd hadden we zo’n veertig gidsen in dienst en kwam er meer waardering voor Rotterdamse architectuur. In 2013 deden we een aantal rondleidingen over daken. Dat was enorm leuk. Het jaar daarop heb ik, samen met een bevriende architect, de Stichting Rotterdamse Dakendagen in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het ruimtepotentieel van de Rotterdamse daken. We maken van de Rotterdamse binnenstad een open laboratorium, tonen inspirerende voorbeelden, onderzoeken de potenties van het daklandschap en reflecteren met bewoners en professionals op de mogelijkheden.”

Eén van de belangrijkste evenementen op de kalender van Rotterdamse Dakendagen is het jaarlijkse Festival Rotterdamse Dakendagen, dat dit
jaar van 2 t/m 5 juni gehouden wordt. Het festival wordt voorafgegaan door
de aftrap op 26 mei van Rotterdam Rooftop Walk, een wandeling in
het centrum met een spectaculaire luchtbrug over de Coolsingel (t/m 24 juni). Maar daar blijft het niet bij: Rotterdamse Dakendagen presenteert op 3 juni International Knowledgeday, waarin daken als betekenisvolle ruimten voor de stad worden onderzocht. En Léon presenteert regelmatig Rooftopics, waarin hij dakexperts interviewt op en over ‘hun’ dak. Hij bespreekt wat er te zien is, en hoe je daken kan benutten voor een gezonde, levendige, inclusieve, aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. “Je kan het dak op!” is zijn devies. rotterdamsedakendagen.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store