Maker reporter #59-N8W8

HART VOOR DE NACHT

Stichting N8W8 R’dam, die zich inzet voor een bruisend en voor iedereen toegankelijk nachtleven, won onlangs de Poetsprijs. De winnaar mag zich voorlopig gratis vestigen in Microlab. Onlangs heeft de stichting haar burelen betrokken.

Daar zit hij dan, Thys Boer, voorzitter van Stichting N8W8 R’dam, achter een enorm tweedehands bureau in zijn nieuwe kantoor met uitzicht op het Rotterdamse stadhuis. “We zaten in een anti-kraakpand, maar daar moesten we uit. Op zoek naar een nieuw kantoor met een lege portemonnee dat schoot niet op. De Poetsprijs was dus een geschenk uit de hemel. Voor een kantoor midden in de stad hadden we geen geld, en nu is het er toch van gekomen. Hartstikke tof! Nu kunnen we ons concentreren op onze doelstellingen!”

En die doelstellingen? “N8W8 R’dam zet zich in voor een bruisend en voor iedereen toegankelijk nachtleven. Sinds onze kick-off in januari 2020 geven we advies over de verbetering van het nachtleven.” Die adviezen zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. Thys is afgestudeerd in Cultural Entrepreneurship en Economie aan de Erasmus Universiteit. Voor zijn scriptie, die aan het visiedocument van de stichting ten grondslag ligt, interviewde hij zo’n honderdvijftig belanghebbenden; van nachtburgemeesters tot organisatoren van evenementen en omwonenden. Het sterkte hem niet alleen in zijn opvatting dat een gezond nachtleven van groot belang is voor een aantrekkelijke en levendige stad; het leverde hem tevens een uitgebreid netwerk op. De stichting werkt samen met de gemeente en de politie, maar ook met de horeca, en met evenementenorganisaties en verslavingshulp. “Er is natuurlijk altijd een spanningsveld tussen leefbaarheid en levendigheid. De kunst is om een goed evenwicht te vinden.”

“Talentontwikkeling, werkgelegenheid, sociale cohesie… Allemaal dingen die een stad aantrekkelijk maken en waar het nachtleven een belangrijke rol in speelt”, aldus Thys. Wat het Rotterdamse nachtleven volgens hem uniek maakt, is de muziekscene. “Jazz in de jaren ’20; Kaapverdische muziek in de jaren ’50; hardcore in de jaren ’90, en nu hip-hop.” Maar niet alleen de muziekscene is belangrijk. N8W8 R’dam zet zich in voor een zeer gevarieerde groep ondernemers, organisaties en bedrijven, die allen de nacht een warm hart toedragen.

The place for makers, creators and innovators.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store