Maker reporter #59-Team Rembrandts

LEREN IS SAMENWERKEN

Team Rembrandts is een robotica team, dat gedurende het hele jaar traint en zich ontwikkelt om uiteindelijk in zes weken tijd een robot te bouwen waarmee in de VS gestreden wordt tegen circa 4.000 andere teams. Het team uit de Brainport Regio bestaat uit middelbare scholieren, HBO/ VWO studenten en professionals. Ron Visser is de enthousiaste teamleider.

Een trap in het atelier gedeelte van Microlab Eindhoven leidt naar een open ruimte die de indruk van een gezellige knutselzolder maakt. Werkbanken met technische apparatuur, een paar bureaus, maar ook een speelveldje waar met de robots geoefend kan worden: hier werkt Team Rembrandts iedere woensdagavond aan de robot waarmee het team ook dit jaar heeft deelgenomen aan de competitie in de VS, de FIRST Robotics 2022. Dit is een internationale roboticawedstrijd voor middelbare scholen. In zes weken tijd moet een team van middelbare scholieren, coaches en mentoren een robot van maximaal 57 kilo bouwen die in staat is een aantal voorgeschreven taken uit te voeren. Die taken wisselen ieder jaar. Uiteindelijk komen de robots tegen elkaar uit in een ‘field game’, wat dit jaar een soort basketbalspel was.

Ron vertelt over de opzet van dit project, waar hij sinds 2013 bij betrokken is. “Team Rembrandts is een samenwerking tussen middelbare scholen, studenten van Fontys en van de TU/e. Ons doel is natuurlijk om te winnen, maar je kan het ook breder trekken. Het gaat erom om jongeren enthousiast te krijgen voor een technische opleiding en carrière.” Hij vergelijkt Team Rembrandts met een MKB bedrijf, maar dan wel een bedrijf dat je met z’n allen runt. Naast de verschillende disciplines die bij het bouwen van een robot komen kijken, zoals mechanisch ontwerp, computerprogrammering en elektronica, zijn er ook mensen nodig voor promotie, het werven van sponsors, de organisatie en ‘algemene team dingen’, zoals Ron dat noemt. Het team is ongeveer vijfenzeventig man groot en groeit ieder jaar omdat de meeste leden na één seizoen te hebben meegedraaid, gewoon actief blijven. “Wat jongeren hier leren is samenwerken”, betoogt Ron. “Hier leren ze dwarsverbanden te leggen tussen verschillende disciplines en dat je elkaar nodig hebt: multidisciplinair denken, zoals dat ook in de Brainport regio voorop staat!” Hij voegt er aan toe dat dit juist eigenschappen zijn die door het bedrijfsleven gezocht worden.

En hoe succesvol Team Rembrandts is? “Bij de finale in Houston, afgelopen april, haalden we de kwartfinales en wonnen we de Excellence in Engineering Award — geen slechte prestatie!” Dit is een prijs voor machine, creativiteit, en inspiratie. Team Rembrandts demonstreerde een professionele aanpak in het engineering proces, waarbij de robot functioneel en praktisch is, en het ontwerp elegant en voordelig is voor het spel, aldus het juryrapport.

The place for makers, creators and innovators.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store